PYTHON HATALAR VE İSTİSNALAR

Bu yazımızda Python programlarımızda hata verebilecek kodları yakalayacağımız try,except bloklarını göreceğiz.

try,except Blokları

örnek üzerinden gidelim:

bi bu programı çalıştırdığımız zaman ValueError hatası alırız :

Traceback (most recent call last):
null=int(“nullconnection6161”)
ValueError: invalid literal for int() with base 10: ‘nullconnection6161’

 

Yukarıdaki örneğimize bakalım programda null=int(“nullconnection6161”) kısmı  hata verdiği için  program except bloğuna gider ve Bir hata oluştu yazısını ekrana basar , daha sonra except bloğundaki işlem bitince ekrana İşlemler Bitti… yazısı yazdırılır…

 

Bölme İşlemi Yapalım:

Yukarıda bölme işleminde 1. veya 2. sayıya  3sdaf gibi bir değer girersek  ValueError Hatası alırız. Veya 1.sayıya herhangi bir sayı girip 2. sayıya 0 girersek alacağımız hata ZeroDivisionError hatasıdır.Bir sayı 0’a bölünmez..

Bu koddaki hataları yakalayalım:

Biz istersek bu hataları tek except içerisine alabiliriz :

 

 

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer