PYTHON FONKSİYONLAR

Fonksiyon dediğimiz şey programlama içerisinde birden fazla kez kullandığımız yapılardır.Örnek olarak print() , input() fonksiyonlarına bakalım mesela print() fonksiyonunun görevi içerisine yolladığımız veriyi ekrana bastırmaktır.Bu fonksiyon bir kere yazılmış ve biz  programımızın değişik yerlerinde defalarca print() fonksiyonunu kullanabiliyoruz.Yani fonksiyonlar bir kez tanımlanır ve  programda ihtiyacımız olan yerlerde kullanılır..

Gündelik hayattan bir örnek verelim ;

Evimize kahve makinesi aldık ve istediğimiz zaman gidip kahve yapabiliyoruz.Bu makinenin görevi, fonksiyonu kahve yapmaktır..

Fonksiyon Tanımlanması ve Çağrılması

Örneklerimizle devam edelim:

Yukarıda merhaba() adında bir fonksiyon tanımladık ve içerisine yapılacak işlemlerimizi yazdık.Daha sonrasında ise fonksiyonumuzun dışına çıkara merhaba() satırı ile fonksiyonumuzu çağırdık ve işlemlerimiz gerçekleşmiş oldu…

Fonksiyonlarda Return

Yaptığımız fonksiyon örneklerine bakacak olursak print ile ekrana yazı yazdırmadan öteye değil , yani bu fonksiyonlar bize bir değer vermedi ,  fonksiyonlardan bir değer döndüremedik.Ancak biz fonksiyonlarımızdan elde ettiğimiz değerleri programımızın başka yerlerinde kullanmak isteyebiliriz.Lafı fazla uzatmadan konumuza değinelim..

Return , fonksiyonun yaptığı işlem tamamlandığında çağrıldığı yere değer döndürülmesini sağlamaktadır.

Örneğimize bakalım:

Yukarıdaki örnekte koşullu durumlarda gördüğümüz basit bir hesap makinesini görüyoruz.Biz burada toplama,çıkarma,çarpma,bölme adlı fonksiyonlar tanımladık ve bunları programımızda uygun yerlerde kullandık…

Parametre ve Argüman Kavramları

Fonksiyon Tanımlanması ve Çağrılması bölümünde tanımladığımız fonksiyonumuzun içerisine  herhangi bir değer girmedik.Dolayısıyla fonksiyonumuz hep aynı işlemi yapıyordu.Tanımladığımız fonksiyonlar içerisine gönderdiğimiz değerler ile farklı işlemler yaparlar.

Parametre ve Argüman kavramlarını da örnek üzerinden  gösterelim.

Örneklerimizi inceleyelim ;

Fonksiyon tanımladığımızdaki her bir değişken parametredir , fonksiyon çağırdığımızda ise içeriye gönderdiğimiz değerler argümandır.

Ekran Çıktısı:

Toplam: 45

 

Eğer bir parametrenin değerini varsayılan olarak ayarlamak istiyorsak:

Ekran Çıktısı:

Hoş Geldin Null

 

Eğer değer verirsek varsayılan değer yerine bizim verdiğimiz değer geçer:

Ekran Çıktısı:

Hoş Geldin Connection

 

Biz fonksiyonumuzu sınırsız sayıda argüman ile kullanmak istersek yıldızlı(*) parametre kullanmamız gerekecek :

Ekran Çıktısı:

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere * parametresi ile istediğimiz kadar argüman kullanabiliyoruz…

Örneğimizi biraz daha geliştirelim:

Ekran Çıktısı:

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
28

 

Global ve Yerel Değişkenler

Bir fonksiyon bloğunda oluşturduğumuz değişkenler  yerel değişkenler olarak adlandırılır.Fonksiyonumuzun içerisinde tanımladığımız değişkenimize başka bir yerden erişim sağlanamaz.

 

Global değişkenler ise programın her yerinden ulaşılabilen değişkenlerdir.

 

Global Deyimi :

Herhangi bir fonksiyonda globalde tanımlanmış olan değişkeni nasıl kullanacağız sorusunun yanıtı pythondaki global deyimi ile cevap bulmakta hemen aşağıdaki örneklerimizi inceleyelim :

Ekran Çıktısı:

7
10

 

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere  elimizde 2 tane null değişkeni bulunmaktadır. Biri yerelde biri de globalde tanımlanmış.Fonksiyon çağrıldığında python global null değişkeni yerine  yerel null değişkenini kullanıyor.

Aşağıdaki örneğimize bakalım:

Ekran Çıktısı:

7
7

Yukarıdaki örnekte Globall null ifadesiyle  globalde tanımlı olan null değişkenini kullanacağımızı python‘a söylüyoruz.Daha sonra null=7 ile yeni bir değişken oluşturmuyoruz burada global değişkenin değerini değiştirmiş oluyoruz…

 

 

 

 

 

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer