PTYHON DÖNGÜLER

Koşullu durumlarda yazdığımız programlara dikkat edecek olursak programlarımız sadece 1 kere çalışıyordu.Yani 1 kere toplama işlemi yapabiliyorduk tekrar yapabilmek için programı yeniden çalıştırmamız gerekiyordu.

Döngüler bize programlarımızı sürekli devam ettirmeyi, işlemlerin sürekli tekrar etmesini sağlayacak olan yapılardır.

Döngülere örnek vermek gerekirse klasik olarak ATM’leri örnek verebiliriz.ATM’ye kartımızı taktığımız zaman karşımızda para çekme , hesaba para yatırma , başka hesaba para yatırma vs gibi seçenekler çıkar ve biz işlemimizi halledip tekrar başka bir işlem yapabiliriz.Bu durum kartı iade seçeneğini seçene kadar devam eder…

For Döngüsü

Kullanımı:

 

Şimdi yukarıdaki kullanıma baktıktan sonra hiçbir açıklama yapmadan  örneklerimizi inceleyelim….

 

Yukarıda basit bir for kullanımını gördük.Burada  liste1 değişkenine bir liste oluşturduk.Sonra for döngüsü ile  liste1 içerisindeki her bir elemanı sınıf değişkenine aktardık ve bu değişkeni ekrana bastırdık..

 

For Kullanımına tekrar bakalım:

Burada bize denilmek istenilen değişken içerisindeki her bir elemanı değişken_adı‘na aktar ve bu değişken_adı ile işlem yap…

 

Şimdi bir liste oluşturalım ve bu liste içerisine sayılar yazalım.Programımız bize bu sayılardan çift olanları versin.Burada çift sayıları bulabilmek için 2 ye tam bölünebilsin yani 2’ye bölümünden kalan 0 olsun diyerek bir koşul belirtelim

örneğimizde bakalım:

 

While Döngüsü

Kullanım:

While döngülerinde koşul sağlandığı sürece  while bloğu içeriisndeki işlemler devam eder.Koşul ne zaman sağlanmaz ise o zaman  döngü sonlanır.

 

Şimdi yukarıdaki örneğimize bakacak olursak burada koşul a‘nın 20’den küçük olma durumu , yani a değişkeni 20’den küçük olduğu sürece ekrana “Program çıldırdı” yaz… Her şey tamam ama burada mantığa oturmayan bir kısım var o da a değişkeninin sürekli 20’den küçük olması durumu , hal böyle olunca program sonsuz bir döngüye girer ve ekrana sürekli “Program çıldırdı” yazar.Bu durumu ortadan kaldırmak için yani koşulu bir yerde sonlandırmak için a < 20 koşulunu bir yerde sonlandırmamız gerekecek aşağıdaki örneğimize bakalım hemen ,

yukarıdaki örneğimizde  a+=1 diyerek  a değerini 1’er 1’er artmasını sağladık bu şekilde ekrana 0’dan 19’a kadar yani totalde 20 kez “Program Çıldırdı” yazar ve programımız artık koşul sağlandığı için sonlanır..

 

Break Deyimi

Bu ifade içinde bulunduğu döngüyü sonlandırır.Daha iyi anlamak için örneklere geçelim:

Yukarıdaki örneğimize bakalım  bu örneğimizde  diğer örnektekinden farklı olarak bir if koşulu ve altında break ifadesi var.Burada a değişkeni 4’e eşit olduğunda break ifadesi ile döngü bitmiş olur.Yani ekrana 5 tane  “Program çıldırdı” yazar.Buradaki 5 kafanızı karıştırmasın çünkü a’nın değeri 0’dan başlıyor :

0 Program çıldırdı
1 Program çıldırdı
2 Program çıldırdı
3 Program çıldırdı
4 Program çıldırdı #4′ eşit olduğu için döngü sonlandı….

 

Yukarıdaki örneğimizde for içerisinde break kullandık..

say 10
say 11
say 12
say 13

çıktı elde etmiş olduk….

Buraya kadar öğrendiklerimiz ile ilgili ufak bir kullanıcı giriş ekranı oluşturalım…

Yukarıda da  görüldüğü üzere öncelikle kayıtlı kullanıcı adı ve şifresi belirledik ondan  sonra kaç kez giriş hakkı olması gerektiğini belirledik ve hemen ardından while True: ifadesi ile bloğumuzu oluşturup koşullarımızı belirledik. hak -= 1 ifadesi ile her seferinde  hakkımızı 1 azalttık. Giriş yapıldığında ve hak bittiğindeki koşullarda break deyimimiz ile programımızı sonlandırdık….

-Şimdi sıra sizin bu uygulamaları geliştirip pratik yapmanızda….

break oldukça basit bir ifadedir , anlaşıldığını düşünüyorum ve  Continue deyimine geçiyoruz…

Continue Deyimi

Döngüde continue ifadesi görüldüğünde geriye kalan işlemler yapılmadan tekrar başa döner..Mantığın oturması için bir iki tane örnek yapalım…

daha önceki kodlarımızdan birini inceleyelim :

Bu kodumuzun çıktısı :

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

Şimdi Continue deyimini kullanalım :

Bu kodumuzun çıktısı:

10
11
12
13
17
18
19
20

Yukarıdaki continue kullandığımız örneğe bakacak olursak kodun çıktısında 14,15,16 değerlerinin es geçildiğini görüyoruz.

 

Yukarıdaki örneğimizi inceleyelim  kullanıcıdan şifre bir şifre girmesini istiyoruz,  bu şifre q  harfine eşit ise break deyimi ile program sonlandırılıyor.

Girilen şifre   8 karakterden den az veya eşit ise continue deyimiyle print(“Şifre en fazla 8 haneden oluşmalıdır..”) satırı işleme alınmadan es geçilerek  döngü başa döner…

range() Fonksiyonu

Belirlediğimiz aralıktaki sayıları kullanmamızı sağlar , listelere benzer. basit bir fonksiyon örneklerle anlamaya çalışalım…

Kullanım:

 

çıktımız:

0
1
2
3
4

 

çıktımız:

0
2
4
6
8

 

Bir önceki programımızda değişiklik yaparak range fonksiyonunu kullandık…

 

Yukarıdaki örneğimizde range fonksiyonu ile 0 ile 10 arasında bir liste oluşturduk.

çıktımız:

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

 

-Şimdi sıra sizin bol bol pratik yapmanızda ve takıldığınız anlayamadığınız yerleri sorarak öğrenmenizde…

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer